Artikelen

Een selectie artikelen in PDFs.

Heeft u wel eens een afbeelding gezien van een luid schaterlachende of schreeuwende Paus? Nee, dat beeld is ons onbekend. We weten dat een paus minzaam kan glimlachen, hij kan ons ook verheven en ernstig vermanend aanzien. Dat een paus sardonisch kan schaterlachen is ons zelfs uit de tijd van de zeer wereldse pausen uit de laat-renaissance onbekend. Welnu, dat beeld geeft ons Francis Bacon, de schilder die thans de onderscheiding te beurt is gevallen in Tate Gallery te Londen (...) De Tijd, datum onbekend, 1962.

Van 1945 tot 2000 heeft Marius van Beek als journalist en kunstcriticus gewerkt voor dagblad De Tijd en het tijdschrift Kunstbeeld. Tevens leverde hij een grote hoeveelheid uiteenlopende bijdragen, onder meer over Nederlandse beeldhouwkunst, aan diverse andere tijdschriften en boeken. In totaal zijn er in 55 jaar tijd zo'n 550 stukken van zijn hand verschenen. Een selectie van deze artikelen is nu opnieuw in PDF te lezen.